Thursday, June 12, 2008

adidas - NBA Konsept Mağazası

SPORTSNET
Yaratıcı Yönetmen: Ş
ahin Aymergen
Sanat Yönetmeni: F
atih Şenay
Reklam Yazarı: B
urak Özgüney
Fotoğraf: Şafak Taner (Hidayet Türkoğlu fotoğrafı)
İllüstrasyon:
Hüseyin Yıldız

No comments: